1
0

Често задавани въпросиИнструкция за документите, които всеки кандидат-служител трябва да предостави, за да бъде назначен на работа във ВИП Секюрити

Всеки кандидат-служител, в това число и охранителите, подготвя набор от документи преди назначаване. При подготовката и приемането на документите следва да се обърне внимание дали комплектът е пълен и дали са спазени изискванията за вида и съдържанието им. Списъкът от документи е посочен по-долу.
 1. Свидетелство за съдимост – издава се от Районен съд по местоживеене на лицето (http://srs.justice.bg/old/61/page.html). 
  За София – свидетелство за съдимост се издава от Софийски районен съд, на адрес бул. „Драган Цанков“ № 6, ет. 1, стая 108; Телефон: 
  02/89 55 300 02/ 8955 45102/ 8955 45202/ 8955 45302/ 8955 454; Работно време: 9.00 до 17.00 (без почивка); Таксата е 5.80лв. като се заплаща на място и ви се издава бележка за извършен банков превод. 

  ! Важно: Необходимо е да носите със себе си Акт за раждане.

  Молба за издаване на Свидетелство за съдимост, можете да изтеглите предварително и от 
  тук. На място също има разпечатани молби, които да попълните.
 2. Бележка от Прокуратура – приема се само бележка от Окръжна Прокуратура, която се издава в областния град по постоянен адрес; За живущите по постоянен адрес в гр. София, бележката се подава в Районна прокуратура с адрес: бул. Драган Цанков №6 (сградата на Софийски районен съд); Телефон: 02/866 5877; Работно време: 9.00 до 17.00 часа. Молбата се подава в Районна Прокуратура, но се взима от Съдебната палата (бул. Витоша №2) след около седмица.
 3. Служебна бележка от Националната или Регионална следствена служба – този документ се изисква само за служителите, които ще работят със служебно оръжие; Адрес: бул. д-р Г. М. Димитров №42; Телефон: 02/870 5448; Важно: За да вземете тази служебна бележка, е необходимо предварително да заплатите такса. Това не може да се случи на място (най-близката банка е ПИБ на бул. “Драган Цанков“), затова можете предварително да преведете сумата и при подаване на молбата да занесете вносната бележка. По-долу е сметката, на която трябва да се преведе сумата от 2,00 лв.
  Прокуратура Р България 
  БНБ 
  BIC BNBGBGSF 
  IBAN BG 46BNBG96613100139101 
  Основание: Служебна бележка
  Бележката се изпраща автоматично на работодателя. За което е добре да сте запомнили/ да сте си записали адреса на новата си месторабота.
 4. Бележка за преглед от психиатър – трябва да съдържа следните реквизити: становище на психиатър, че след извършен преглед, лицето е психически здраво и това обстоятелство трябва да се потвърди с подпис и печат на психиатъра;
 5. Медицинско свидетелство (за работа) от здравно заведение, че лицето е физически здраво. За служителите без предоставен оригинал на Удостоверение за завършен курс за охранители, се предоставя оригинал и копие;
 6. Трудова/и/ книжка/и/ или разпореждане за пенсиониране, в което е посочен размерът на трудовия стаж;
 7. Една цветна снимка. За служителите без предоставен оригинал на Удостоверение за завършен курс за охранители,снимките трябва да са две;
 8. Служебна бележка за годишно изравняване на Данък общ доход (ДОД) от предишен работодател за настоящата календарна година. За кандидатите, които не са работили на трудов договор до датата на назначаване, през настоящата година, се попълва Декларация, с която това обстоятелство се декларира;
 9. Оригинал на Удостоверение за завършен курс за първоначално обучение за охранители – валидността на удостоверението се проверява в официално утвърдените списъци на Националната агенция за професионално образование и обучение (линк) или Министерство на образованието младежта и науката (линк). Ако при назначаване охранителят не е предоставил валидно оригинално удостоверение, в последствие външен документ няма да бъде приет, а лицето ще бъде записано за обучение в учебния център на ВИП Секюрити;
 10. Копие от завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие (ако е преминавал подобен курс);
 11. Копие на лична карта. За служителите без предоставен оригинал на Удостоверение за завършен курс за охранители, копията трябва да са две;
 12. Копие на диплома за последно завършено образование. За служителите без предоставен оригинал на Удостоверение за завършен курс за охранители, копията трябва да са две;
 13. Копие от документ за правоуправление на МПС (ако разполага с такова);
 14. Удостоверение за банкова сметка – Уникредит Булбанк, Пиреос или БАКБ.