1
0
"Бързината и концентрацията се ценят високо в мониторинга"
ХРИСТИНА ПЪДЕВА
"Работата в по-голяма компания дава възможност за бъдещо развитие"
АНИТА АНТОНОВА
"Основното в нашия екип е доверието и близостта"
ПЕТА ХРИСТОВА